BMX

Fadderbyn har en BMX bana byggd för att att kunna tävla på. Banan är till för racing och man behöver tänka på att vara försiktig när man korsar banan så inga onödiga olyckor sker. man får absolut INTE springa upp och ner för banans kanter eller baksidor. Glöm intte att använda hjälm, handskar och andra nödvändiga skydd.